Ragnhild

Ragnhild

En exteriörkollektion som består av textilprodukter av ett återvunnet material och har tidigare använts som postsäckar av det Svenska Försvaret.