Pinterest • Världens idékatalog

Rim och ramsor från Språkpåsen

pin 3

Förskoleburken: Gratis sånghäften till förskolan// TITTUT har flera olika sånger med lättlärda tecken. Enkla och snabbt tillämpade, precis det som behövs! Can't wait! (LA)

pin 2

Språkfrön - folkhalsan.fi

pin 2

Rim och ramsor från Språkpåsen

pin 1

Säg hej o le – en kompiskampanj för barn i daghems- och förskoleåldern - folkhalsan.fi

pin 1

Stegen - ett verktyg att använda för att utveckla barnens sociala och emotionella färdigheter. Färdigheter för att klara skolan och livet. Nypon förlag

pin 1

Språklådor är ett sätt för oss pedagoger att variera innehållet men ändå ha samma struktur. Konkret material för att fånga intresse och få hjälp att hålla fokus/motivation. Barnen får hjälp att förstå innehållet och förstår man blir det också mer meningsfullt. Stimulerar barnens språk och ökar begreppsbildningen. #förskola #lpfö98 #språklåda #språkutveckling #begreppsbildning #meningsfullhet #delaktighet #tillgänglighet#normerochvärden #utvecklingochlärande

Språklekar, språkverktyg - folkhalsan.fi