Paper Plate & Spinner Literacy Games

Paper Plate & Spinner Literacy Games

Användbara ramar

Användbara ramar

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Mariaslekrum

Mariaslekrum

Regler vid tystläsning.

Regler vid tystläsning.

I made these letter rocks for outdoor alphabet activities but they can also be used inside.

I made these letter rocks for outdoor alphabet activities but they can also be used inside.

Pedagogisk klocka

Pedagogisk klocka

Enkla regler för ipadanvändning, med bildstöd.

Enkla regler för ipadanvändning, med bildstöd.

Pinterest
Sök