Easy fraction trick

easy tips/games for fractions Mr. Gardner came up with a general rule to generate such fractions. In fact, there are eight interesting(*) fractions of this type below 16 / 64 = 1 / 4 19 / 95 = 1 / 5 26 / 65 = 2 / 5 49 / 98 = 4 / 8 64 / 16 = 4 / 1 65

When you know your exams are due in a week, you be like: So here are 50 Study Hacks to (hopefully) ace your test!!!!! Hack #1 Grab those headphones of yours and just rock your study session!!  Hack…

50 Study Hacks to ace your next exam + Bonus printables for planning out your study!!!

When you know your exams are due in a week, you be like: So here are 50 Study Hacks to (hopefully) ace your test! Hack Grab those headphones of yours and just rock your study session!

Free SAT Math Practice Problems

SAT Math prep using free SAT math problems with solutions. We walk you through each SAT math practice problem to help you ace the SAT math exam!

Factoring Trinomials

Factoring trinomials activity using labels (use for other topics to match answers.

15 Ridiculous Things Parents Have Said To Teachers – Bored Teachers

15 Ridiculous Things Parents Have Said To Teachers

We asked teachers what were the worst things they were ever told from angry parents at Parent-Teacher conferences. Here are the most ridiculous responses we got

Vem är tjuven? - ett klurigt frågespel

Vem är tjuven? - ett klurigt frågespel

Arbetsböcker för läsinlärning i långsam takt

Arbetsböcker för läsinlärning i långsam takt

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord | Anne-Marie Körling

Lektionsförslag: Den enklaste språkberikarlektionen börjar med begrepp och ord | Anne-Marie Körling

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? : Pedagog Malmö

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? : Pedagog Malmö

Att ständigt inbjuda till samtal om hur vi förstår tycker jag är oerhört viktigt. Vad förstår du? Hur förstår du? Vad vill du förstå? Vad förstår du inte? Jag vill hellre fråga än att själv gissa. ...

Att ständigt inbjuda till samtal om hur vi förstår tycker jag är oerhört viktigt. Vad förstår du? Hur förstår du? Vad vill du förstå? Vad förstår du inte? Jag vill hellre fråga än att själv gissa. ...

En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam. Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra…

En av mina personliga favoriter når det gäller pedagogik är Dylan Wiliam. Han har många kloka insikter kring vad som fungerar (som vi borde göra mer av) och vad som inte fungerar (som vi borde göra…

Percentages made easy - fast shortcut trick!

Percentage Trick - Solve precentages mentally - percentages made easy with the cool math trick!

Pinterest
Search