Anders Gleitmo

Anders Gleitmo

Kungsbacka, Sweden / Marknadsföring och teknisk rådgivning avseende specialsmörjmedel, släppmedel, lim, tätningsmedel samt prototypmaterial för främst fordonsindustrin, verkstadsind