Slöjd

Slöjdämnet Varför, bedömning, överväganden
9 Pins17 Followers
Varför har man slöjd i skolan? - YouTube

Varför har man slöjd i skolan? - YouTube

Förstå kunskapskraven: Att pröva och ompröva i slöjd - YouTube

Att pröva och ompröva i slöjd

www.dn.se

www.dn.se

Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11

Planering, genomförande av undervisning och bedömning enligt Lgr 11

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ett av Skolverkets kunskapskrav i slöjd för årskurs 9 förklaras: Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Vad har poesi och bio­logi med varandra att göra? Den moderna hjärn­forsk­ningen erbju­der möj­lig­he­ter att på ett nytt sätt för­stå rela­tio­nen mel­lan poe­sin och människan. Sjungande hjär­nor i kaps­lar som vallmo, min vän, Uppgillrade på sta­tiv: det är vi – (O ljusa valnötsmärg) Mjuka som frukt­kött ini Benknotor hårda som berg; Drömranson, kavi­tet, antenn. Dessa rader avslu­tar den tyske …

00tal_17-18_1200

Vad har poesi och bio­logi med varandra att göra? Den moderna hjärn­forsk­ningen erbju­der möj­lig­he­ter att på ett nytt sätt för­stå rela­tio­nen mel­lan poe­sin och människan. Sjungande hjär­nor i kaps­lar som vallmo, min vän, Uppgillrade på sta­tiv: det är vi – (O ljusa valnötsmärg) Mjuka som frukt­kött ini Benknotor hårda som berg; Drömranson, kavi­tet, antenn. Dessa rader avslu­tar den tyske …

Varför har du slöjd - YouTube

Varför har du slöjd - YouTube

DSC_0041

DSC_0041

Kreativt kaos | Lärarnas Nyheter

Kreativt kaos | Lärarnas Nyheter

Pinterest
Search