gaaldiid gaaldiid
gaaldiid gaaldiid
gaaldiid gaaldiid

gaaldiid gaaldiid

Waxaan talo saaranayaa Magaca Eebe, ee naxariista naxariis guud iyo mid gaaraba.