Enhets visioner

13 Pins1 Followers
Vi människor behöver leva på ett sätt som gör det möjligt för alla att leva gott, även framtida generationer. Jorden är den plats som vi tillsammans lever på. Naturen och ekosystemen ger oss de resursmässiga ramar vi har att följa och förvalta för att livet på vår planet ska kunna bestå. Jorden är inte bara en resurs för produktion, utan en utvidgning av våra egna liv och kroppar. Ett sådant synsätt anser vi vara grunden för en hållbar utveckling.

Vi människor behöver leva på ett sätt som gör det möjligt för alla att leva gott, även framtida generationer. Jorden är den plats som vi tillsammans lever på. Naturen och ekosystemen ger oss de resursmässiga ramar vi har att följa och förvalta för att livet på vår planet ska kunna bestå. Jorden är inte bara en resurs för produktion, utan en utvidgning av våra egna liv och kroppar. Ett sådant synsätt anser vi vara grunden för en hållbar utveckling.

Styrande politikers fundamentala uppgift är att utifrån folkets vilja leda landet. Enhet menar att politiker ska verka för en öppen och ärlig gemenskap mellan människor och allt levande på jorden.  De beslut som fattas bör vara långsiktiga, om möjligt upp till sju generationer. Politiker ska uppskatta beslutsprocessen, lyssna respektfullt till alla och visa tillit till att alla vill uppnå enhet. Allt beslutsfattande ska decentraliseras så långt det är möjligt.

Styrande politikers fundamentala uppgift är att utifrån folkets vilja leda landet. Enhet menar att politiker ska verka för en öppen och ärlig gemenskap mellan människor och allt levande på jorden. De beslut som fattas bör vara långsiktiga, om möjligt upp till sju generationer. Politiker ska uppskatta beslutsprocessen, lyssna respektfullt till alla och visa tillit till att alla vill uppnå enhet. Allt beslutsfattande ska decentraliseras så långt det är möjligt.

Enhet arbetar för ett decentraliserat och småskaligt samhälle med en ökad självförsörjningsgrad som ger frihet och oberoende. Varje stad är beroende av en landsbygd för sin försörjning. En levande landsbygd minskar också samhällets sårbarhet. Samhällets resurser behöver fördelas så att grundläggande samhällsservice såsom affär, skola och äldreboende också kan finnas för dem som bor på landsbygden.

Enhet arbetar för ett decentraliserat och småskaligt samhälle med en ökad självförsörjningsgrad som ger frihet och oberoende. Varje stad är beroende av en landsbygd för sin försörjning. En levande landsbygd minskar också samhällets sårbarhet. Samhällets resurser behöver fördelas så att grundläggande samhällsservice såsom affär, skola och äldreboende också kan finnas för dem som bor på landsbygden.

Enhet vill ändra på dagens höga beskattning av arbete. Vi anser att denna leder till en syn på arbetskraft som någonting ”onödigt ont” som arbetsgivare ständigt försöker minska på.   Enhet vill minska skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) och kompensera detta genom ökad skatt på uttag av naturresurser.

Enhet vill ändra på dagens höga beskattning av arbete. Vi anser att denna leder till en syn på arbetskraft som någonting ”onödigt ont” som arbetsgivare ständigt försöker minska på. Enhet vill minska skatten på arbete (inkomstskatt och arbetsgivaravgifter) och kompensera detta genom ökad skatt på uttag av naturresurser.

Vi i Enhet vill främja människors naturliga sätt att vara tillsammans, ta hand om och stödja varandra. Därför vill vi organisera samhället så att det gynnar mänskliga relationer och generationsintegrering. På detta sätt kan alla människors behov av kärlek, gemenskap och  omvårdnad tillgodoses. Samhället bör underlätta för gamla och unga att komma samman på ett naturligt sätt, exempelvis genom integrerat boende där äldre och barnfamiljer kan finnas som stöd  och hjälp för varandra.

Vi i Enhet vill främja människors naturliga sätt att vara tillsammans, ta hand om och stödja varandra. Därför vill vi organisera samhället så att det gynnar mänskliga relationer och generationsintegrering. På detta sätt kan alla människors behov av kärlek, gemenskap och omvårdnad tillgodoses. Samhället bör underlätta för gamla och unga att komma samman på ett naturligt sätt, exempelvis genom integrerat boende där äldre och barnfamiljer kan finnas som stöd och hjälp för varandra.

Enhet vill bygga ett samhälle som redan från början stöder den kreativa processen som finns inom varje individ. I ett samhälle med minskad arbetstid och en garanterad basinkomst finns större möjlighet för kreativitet och kulturella uttryck.

Enhet vill bygga ett samhälle som redan från början stöder den kreativa processen som finns inom varje individ. I ett samhälle med minskad arbetstid och en garanterad basinkomst finns större möjlighet för kreativitet och kulturella uttryck.

Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ.

Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ.

Enhet önskar se ett samhälle där ekonomin stöttar människors grundläggande behov. Där pengar enbart används som medel för byte av varor och tjänster och inte som en värdebevarare. Pengar gör som mest nytta i cirkulation och att pengar samlas för framtida behov är direkt kontraproduktivt dess grundläggande syfte.

Enhet önskar se ett samhälle där ekonomin stöttar människors grundläggande behov. Där pengar enbart används som medel för byte av varor och tjänster och inte som en värdebevarare. Pengar gör som mest nytta i cirkulation och att pengar samlas för framtida behov är direkt kontraproduktivt dess grundläggande syfte.

Enhets språkrör Agneta Oreheim skriver artiklar om vikten av visionspolitik.

Praise the lord letters on rock wallpaper Let Everything That Has Breath Praise The Lord Praise the lord Pslam verse with natu.

Enhet tror på en värld där vi människor lever tillsammans med naturen.

Enhet tror på en värld där vi människor lever tillsammans med naturen.


More ideas
Pinterest
Search