Cheap easy! Ingenious!

IKEA Paper Organizer - Craft Room - DIY Paper Sorter from stacked IKEA Magazine files. Just tape together with packing tape.

Keep your dice from flying all over the room. LOVE IT!

Safety Dice

This is so smart. Kids can shake the tupperware to roll the dice, without sending the dice flying across the room.

Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att påminna varandra om hur vi är, gör och säger mot/till varandra eller så gör ni helt enkelt en egen tillsammans.

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Pinterest
Search