This animal alphabet by Marcus Reed is very bright and colourful. Great for children as each word is made up of one or a group of animals that start with the same letter. Very educational and helpful for anyone struggling to find an animal that starts with a certain letter, it not too complex to understand, simple and clear designs.

Animal Alphabet

This animal alphabet by Marcus Reed is very bright and colourful. Great for children as each word is made up of one or a group of animals that start with the same letter.

Lovely letters!

Embracing Clean, Readable & Modern Web Typography

Pretty alphabet for single letter crafts. I don't think I'd use this in graphic design because it could distract from the message.

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Detektiven - skriv ner de nya ord eller uttryck du stöter på i texten. Vad betyder dessa ord?

Detektiven - skriv ner de nya ord eller uttryck du stöter på i texten.

Utvärdera din dag!

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen: Våra läsloggar

Mina digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen: Våra läsloggar

Läsloggar och övrigt material åk 1-6 - En läsande klass

Läsloggar och övrigt material åk 1-6 - En läsande klass

Pinterest
Search