IT-Pedagogen.se

260 Pins1 Followers

Ny Artikel (Så kvalitetssäkrar vi böckerna till Polyglutt) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/sa-kvalitetssakrar-vi-bockerna-till-polyglutt/ - #AgnetaEdwards, #Bilderbok, #Förskolan, #Polyglutt

Ny Artikel (Hogia ska inspirera hästintresserade att programmera) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/hogia-ska-inspirera-hastintresserade-att-programmera/ - #EuroHorse, #HackAHorseathon, #Hogia, #ITTelekomföretagen, #Kompetensförsörjning

Ny Artikel (Kodcentrum startar Sveriges första lärarkodstuga) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/kodcentrum-startar-sveriges-forsta-lararkodstuga/ - #DigitalDemokrati, #DigitalKompetens, #Digitalkunskap, #DigitaltLärande, #Featured, #Kodcentrum, #Kodstuga, #Lärare, #Lärarkodstuga, #ProgrammeringISkolanlärare, #Scratch

Ny Artikel (Elevboom och lärarbrist kräver flera åtgärder) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/elevboom-och-lararbrist-kraver-flera-atgarder/ - #Lärare, #Lärarutbildningen, #PerArneAndersson, #SKL

Ny Artikel (Pennsvärdet- ett nytt pris till lärare) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/pennsvardet-ett-nytt-pris-till-larare-som-framjar-elevers-kreativitet-sprakutveckling-och-kritiska-tankande/ - #Berättarministeriet, #Lärare, #Pennsvärdet, #Pris, #Socioekonomiskt

Ny Artikel (Nytt skolprogram i Stockholms stad) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/nytt-skolprogram-stockholms-stad/ - #Förskolor, #Grundskola, #Gymnasieskola, #Skolor, #Skolprogram, #Stockholm

Ny Artikel (Här programmerar tjejerna sina egna robotar) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/har-programmerar-tjejerna-sina-egna-robotar/ - #EllenKronberg, #ITBranschen, #Kvinnor, #Lindholmen, #SofieAndréasson, #Telekombranschen, #Zcooly

Ny Artikel (Tieto och TimeEdit ska förenkla skolornas schemaläggning) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/tieto-och-timeedit-ska-forenkla-skolornas-schemalaggning/ - #CarinaWiman, #JohanBlomdahl, #Moln, #Schemaläggning, #Tieto, #TimeEdit, #Utbildning

Ny Artikel (Arrow Inspiration Day – Hybrid IT) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/event/arrow-inspiration-day-hybrid/ - #Arrow, #ArrowECS, #ArrowInspirationDay, #HybridIt

Ny Artikel (Inicio erbjuder skolor kreativa elektroniska workshops under S.E.E. – Scandinavian Electronics Event den 24-26 april på Kistamässan) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/inicio-erbjuder-skolor-kreativa-elektroniska-workshops-s-e-e-scandinavian-electronics-event-den-24-26-april-pa-kistamassan/ - #DigitalKompetens, #DigitaltSkapande, #Elektronik, #Gymnasieval, #Högstadiet, #ICT, #Inicio, #Kista, #Kistamässan, #Lärmiljöer, #Lea

Ny Artikel (Hur upplever Piteås unga sin egen hälsa?) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/hur-upplever-piteas-unga-sin-egen-halsa/ - #AndersLundkvist, #Eleverna, #Elevhälsa, #Piteå, #Skola, #Undersökning

Ny Artikel (Ny teknik omvandlar näver från spillprodukt till nya byggmaterial) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/ny-teknik-omvandlar-naver-fran-spillprodukt-till-nya-byggmaterial/ - #Byggmaterial, #FridaBergner, #KarinJangert, #LinusCarlsson, #Spillprodukt, #UmeåUniversitet

Ny Artikel (Studie- och yrkesvägledare inspirerades på Vägledarforum 2018) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/vagledarforum-2018-arets-upplaga-av-vagledarforum-lockade-140-studie-och-yrkesvagledare-eductus-hade-tillsammans-med-ovriga-aktorer-inom-academedias-vuxenutbildning-bjudit-studie-och-yrkesvagled/ - #ChristerHammar, #Eductus, #Integration, #StudieOchYrkesvägledare, #SYV, #Vägledarforum, #Vägledarforum2018

Ny Artikel (Nytt skolprogram för Stockholms stads skolor och förskolor) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/nytt-skolprogram-stockholms-stads-skolor-och-forskolor/ - #Förskolor, #OlleBurell, #Skolor, #Skolprogram

Ny Artikel (Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/tva-paket-att-fler-ska-fullfolja-en-gymnasieutbildning/ - #AnnaEkström, #Gymnasieexamen, #Gymnasiesärskolan, #Gymnasieskolan, #Gymnasieutbildning, #Introduktionsprogrammen

Ny Artikel (Orimligt tvinga in friskolorna i offentlighetsprincipen) har blivit publicerat på IT-Pedagogen.se - http://it-pedagogen.se/orimligt-tvinga-friskolorna-offentlighetsprincipen/ - #FriskolornasRiksförbund, #Offentlighetsprincipen, #UllaHamilton

Pinterest
Search