Albano

Campus Albano ska bli ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för över 15 000 studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. Byggstart: 2016. Första inflyttning: 2020. Arkitekter: BSK Arkitekter, Christensen & Co Arkitekter samt Nivå landskapsarkitekter.
8 Pins25 Followers
Hus 2 och 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Hus 2 och 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Hus 2, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Hus 2, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Gata 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Hus 2 och 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Hus 2 och 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: Christensen & Co Arkitekter

Gata 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 4, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 3, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 3, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 3, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Gata 3, Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Flyperspektiv över Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Flyperspektiv över Albano, Stockholm. Byggstart 2016. Färdig 2020. Arkitektskiss: BSK Arkitekter

Pinterest
Search