Pinterest
Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

version-73da7f8902e9061c320b9a80f1d81d14 (1024×724)

version-73da7f8902e9061c320b9a80f1d81d14 (1024×724)

version-e803182781b91d5a3665fdcd165938bc 1 024 × 724 pixlar

version-e803182781b91d5a3665fdcd165938bc 1 024 × 724 pixlar

version-133845f0f2b1d9b892bdb2915cec71d3 (1024×724)

version-133845f0f2b1d9b892bdb2915cec71d3 (1024×724)

version-15031d2e2b5a260f668bf87f1c17ad7c (1024×724)

version-15031d2e2b5a260f668bf87f1c17ad7c (1024×724)

version-73da7f8902e9061c320b9a80f1d81d14 (1024×724)

version-73da7f8902e9061c320b9a80f1d81d14 (1024×724)

Mariaslekrum

Mariaslekrum