Print this out. Studies have shown that telling kids they are smart, can actually cause them to not work as hard. Try this!

Schoolhouse Divas: How to Motivate Your Students (and Kids) provides quick sentence stems that I can start using tomorrow to provide more targeted positive feedback to kids!

A.D.H.D. Classroom Tips

Two Awesome Visuals On ADHD for Teachers ~ Educational Technology and Mobile Learning. This is a great reminder for teachers with ADHD students that I will be sure to remember when I am a teacher.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

School Ideas, Schools, Colleges

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå

Visuellt stöd för att utvärdera dagen | ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

Visuellt stöd för att utvärdera dagen

Visuellt stöd för att utvärdera dagen | ETT ANNAT SÄTT ATT TÄNKA

Om Tourette för barn - finns som pdf eller som broschyr att beställa.

Information för barn - Riksförbundet Attention

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling

Extra anpassningar – från lättnader till kunskapsutveckling | specialpedagogen

Lär dig grunderna STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategierna STEG 3 En förståelse för metoderna STEG 4 Andras erfarenheter

Lär dig grunderna STEG 1 En förståelse för Hattie’s forskning – ”Synligt lärande” STEG 2 En förståelse för BFL-strategierna STEG 3 En förståelse för metoderna STEG 4 Andras erfarenheter

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger | MrsHyper

Checklista till lärare för stöttning av elever med ADHD och Asperger | MrsHyper

Språkstörning, språkförsening och dyslexi | Special Nest

Språkstörning, språkförsening och dyslexi | Special Nest

Var medveten om hur du ger beröm http://youtu.be/hXDiBz-tWmY Carol Dweck har undersökt hur olika beröm påverkar oss #bfl #lärande Mer filmer av Michael Rystad http://www.youtube.com/user/miry51211/videos Se mer på http://webb2.svedala.se/utbildning/ och på fb https://www.facebook.com/SvedalaUtbildning och #kvutis https://twitter.com/search?q=%23kvutis o egna Twitter https://twitter.com/KvUtiS

Var medveten om hur du ger beröm http://youtu.be/hXDiBz-tWmY Carol Dweck har undersökt hur olika beröm påverkar oss #bfl #lärande Mer filmer av Michael Rystad http://www.youtube.com/user/miry51211/videos Se mer på http://webb2.svedala.se/utbildning/ och på fb https://www.facebook.com/SvedalaUtbildning och #kvutis https://twitter.com/search?q=%23kvutis o egna Twitter https://twitter.com/KvUtiS

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

Hur kan man tänka runt planering? | Lärande & bedömning

5 tips för inkluderande och tillgänglig undervisning! -

5 tips för inkluderande och tillgänglig undervisning! -

Pinterest
Search