Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första hand kommit i kontakt med genom boken Stärk språket stärk lärandet ( Pauline ...

Zoo Crafts for Toddlers | Idea for the Pipe Cleaner Monkey came from local Sticky Fingers art ...

Given the correct materials, children will make a pipe cleaner monkey. To develop fine motor skills.

Gissa leksaken – Språkutveckling – ASL

Gissa leksaken – Språkutveckling – ASL

Pinterest
Search