more documentation ideas to show what children are learning & document progress

PreKandKSharing: A "Reggio-Approach" in Early Childhood----good explanation about documentation

Photo mobile, from Emali Early Learning Centres ≈≈

Natural baby mobile created with a tree branch. Great for displaying photos around the room and strengthening children's sense of identity by Emali Early Learning Center

Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande & bedömning

Förslag på IUP-mall från Skolverket | Lärande & bedömning

Lotusdiagram med läroplanens (LpFö 98/10) alla lärandemål. När Tema eller Projekt är pågående/avslutade stryker man över med en överstryknings penna för att se hur många mål fått med. Då ser man lätt vilka mål som oftast kommer med och vilka som man måste arbeta mer med.

Lotusdiagram med läroplanens (LpFö 98/10) alla lärandemål. När Tema eller Projekt är pågående/avslutade stryker man över med en överstryknings penna för att se hur många mål fått med. Då ser man lätt vilka mål som oftast kommer med och vilka som man måste arbeta mer med.

Pedagogisk dokumentation: Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR?

Pedagogisk dokumentation: Pedagogisk dokumentation- VAD, HUR och VARFÖR?

pedagogisk_dokumentation - Sök på Google

pedagogisk_dokumentation - Sök på Google

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation

UR Samtiden - Se barnet i förskolan: Pedagogisk dokumentation

Reggio, Teaching Resources, Barn, Documentary, Creative, Learning Resources, Shed

Pinterest
Search