AktieREA

AktieREA

Aktier / AktieREA metoden identifierar relativt bra aktiebolag som för tillfället är relativt lågt prissatta på aktiemarknaden och med relativt hög säkerhet.
AktieREA