The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? | Förstelärare i Svedala

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? | Förstelärare i Svedala

Special Nest är Sveriges webbtidning med neuropsykiatri i fokus.

This recipes is a great way to help reduce total calories, while maintaining the functional benefits that other sweeteners bring to the table.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pinterest
Search