Reading Comprehension Question Cube- Neat idea for a lit circle activity. This activity would have students developing their own questions and curiosity. (TEAM)

Literacy Theory- Reading as Activity Reading Comprehension Question Cube- Neat idea for a lit circle activity.

Reading Strategies Posters Printable | ... to Pinterest: Reading Comprehension Strategies Posters {FREEBIE

This is a free reading comprehension strategies poster. This would be great to hang up in the classroom to serve as a visual reminder to students of outstanding reader strategies.

reading comprehension strategies poster

reading comprehension strategies poster Standard Knowledge of Literacy. Standard = The teacher has demonstrated the ability to develop reading comprehension and promotion of independent reading including COMPREHENSION STRATEGIES FOR A VARIETY OF GENRES.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Informationskarta över läsning av faktatexter.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

Med hjälp av denna blogg vill jag inspirera och engagera pedagoger i skolan, bjuda på tips och idéer som kan underlätta, stödja och synliggöra elevers lärande för både elever, föräldrar och pedagoger.

En källkritisk checklista i A3-format till åk 5.

En källkritisk checklista i till åk

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Underbyggda resonemang | @Piktochart Infographic

Skrivprocessen

Skrivprocessen

ADJEKTIVENS ROLL

Att beskriva målande (med adjektiv)

ADJEKTIVENS ROLL

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Orsak och verkan | @Piktochart Infographic

Att ge respons

Att ge respons

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Informationskarta över muntliga redogörelser.

Att bearbeta

Att bearbeta

Text-till-själv

Textkopplingar

Text-till-själv

1.1 Att planera

1.1 Att planera

Text-till-världen

Textkopplingar

Text-till-världen

Pinterest
Search