22 #Shortcuts for a #Keyboard Ninja {#Infographic}

Can't remember those short cuts your children showed you on the computer? Here is a chart entitled the Essential Keyboard Shortcuts (grouped by type) that has the most commonly used computer shortcuts.

Classroom Decor Ideas: this would be great for the classroom

Teaching Time to Kids… I know as a child, I had difficulty telling time. This is a super cute idea for younger aged children. I will remember to include this in my future classroom!

Visual Rules and Expectations (FREEBIE!) by Autism Classroom News: http://www.autismclassroomnews.com

Visual Rules and Expectations (FREEBIE

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

social contracts, costitution day activities, classroom rules, school rules, back to school activities, classroom management activities, classroom management tips, free classroom posters, behavior modification activities

Classroom management: Easy-to-understand social contracts for classroom management. Easy way to create a caring and safe classroom.

Pinterest
Search