Pinterest • Världens idékatalog

Skolproffs lär ut värdegrund - Mia Kempe

3
1

rastförväntningar

2

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

2

Uppdragskort-Tema positiva uppdrag

1

Vi har medhjälpare i vår klass, en etta. Uppskattat av barnen att få vara utvald. Laminerade lappar med deras namn sätts i stjärnan.

1

Bra spel! Lära känna varandra.

We All Fit Together Classbuilding Activity

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Utvärdera din dag!

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.