Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

Denna bedömningsteknik är en av flera som kan användas i klassrummet för att avgöra om läraren ska gå vidare eller stanna upp och reda upp otydligheter.

De 9 ordklasserna

De 9 ordklasserna

Substantiv, verb och adjektiv

Substantiv, verb och adjektiv

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Anna Kaya bloggar om nyanlända elever, svenska som andraspråk och flerspråkiga elevers lärande.

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Slå en tärning

Spel – Tabeller och Diagram

De fyra räknesätten.pdf – OneDrive

De fyra räknesätten.pdf – OneDrive

Arbeta med måttenheter - Mia Kempe

Arbeta med måttenheter - Mia Kempe

Pinterest
Search