Learn fractions in a creative way by making these fraction flowers out of paper plates- includes a set of printable fraction circles. This makes learning math fun!

Fraction Flowers with Paper Plates

fraction flowers out of paper plates & printable fraction circles

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Udda och jämna.png

Mariaslekrum - Uppdragskort

Mariaslekrum - Uppdragskort

Mariaslekrum - Uppdragskort

Mariaslekrum - Uppdragskort

Dubbelt och hälften läxa

Dubbelt och hälften – Individanpassad läxa

Inlägg om Addition (Lilla Plus) på Montessoriinspirerad matematik

Klockdomino 2 | Emma

Klockdomino 2 | Emma

MA Dubbelt 0-10

Inlägg om Addition (Lilla Plus) på Montessoriinspirerad matematik

Uppdragskort-Skogen/matematik

Uppdragskort-Skogen/matematik

Pinterest
Search