More ideas from Ann

Hay

"Chỉ mong có một cuộc sống yên bình, ít va chạm, không cần phải tranh đấu với ai, cũng không cần nghĩ nhiều như bây giờ..." - via phusinhnhuocmong #GUUquotes Xem thêm: http://guu.vn/tag/binh-yen

"Chỉ mong có một cuộc sống yên bình, ít va chạm, không cần phải tranh đấu với ai, cũng không cần nghĩ nhiều như bây giờ..." - via phusinhnhuocmong #GUUquotes Xem thêm: http://guu.vn/tag/binh-yen

Khi làm bất cứ việc gì chúng ta đều cảm nhận rằng công việc mà bạn làm có hứng thú sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Trong cuộc sống không phải việc nào bạn làm cũng có hứng thú. Để thay đổi cuộc đời và cách suy nghĩ có rất nhiều cách nhưngRead More

Khi làm bất cứ việc gì chúng ta đều cảm nhận rằng công việc mà bạn làm có hứng thú sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Trong cuộc sống không phải việc nào bạn làm cũng có hứng thú. Để thay đổi cuộc đời và cách suy nghĩ có rất nhiều cách nhưngRead More

lúc bé sợ ma lớn lên sợ người#dieplamvi2031

lúc bé sợ ma lớn lên sợ người#dieplamvi2031