Scanning activity "find the.."

Great class activity or game when you have time to spare at end of class.or want to practice vocabulary! Project on the big screen and give them flydwatters, spoons, or use their hands to slap correct image. Can divide into teams and keep score!

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Majema - Vårt arkiv med bonusövningar och material till dina läroböcker. Majema - köp läromedel och kalendrar för lärare online

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Återigen inspirerad av andra pinnare; detta är dörren in till vårt klassrum.

detta är dörren in till vårt klassrum.

Pinterest
Search