”- Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?&#8221…

SJÄLVVÄRDERING, Pedersöre

”- Vi började fundera över hur vi skulle få barnet/eleven mer engagerat i sin lärandeprocess. Hur bygger vi upp barnets/elevens självvärdering utgående från de mångsidiga kompetenserna?&#8221…

Om du försöker B.pdf

Om du försöker B.

Dynamiskttankesttsvartcc.jpg (2392×1839)

Dynamiskttankesttsvartcc.jpg (2392×1839)

Femoverfire

Femoverfire

Pinterest
Search