Team Building Task-The Cup Challenge - take a rubber band and tie 6 strings to it (though I think 5 would work if you want smaller groups). Participants must use only the strings to move 6 cups into a pyramid formation.  You can make this a competition between the groups or give them harder cup moving tasks.

Team Building Task-The Cup Challenge - take a rubber band and tie 6 strings to it. Participants must use only the strings to move 6 cups into a pyramid formation. You can make this a competition between the groups or give them harder cup moving tasks.

Nature Hunt Bingo - A super fun outdoor game for kids that encourages exploration of the world around them!

Outdoor Fun for Kids: Nature Hunt Bingo - A super fun outdoor game for kids that encourages exploration of the world around them!

Rastaktivitet Skogstorp: ...och lite samarbetsövningar.....

Rastaktivitet Skogstorp: ...och lite samarbetsövningar.....

Outside Bingo Printable from Kids Activities Blog   This will be fun for a summer activity. Have it be a bingo scavenger hunt.

Outside Bingo Printable Inspired by The Garden Classroom

Skolgårdsbingo. Barnen får en varsin bricka och ska sedan leta upp barn (eller vuxna) som stämmer in på påståendena. En person får bara användas en gång (till en ruta), man kan antingen kryssa eller skriva namn på personen.  (beskrivning finns i filer)

Skolgårdsbingo. Barnen får en varsin bricka och ska sedan leta upp barn (eller vuxna) som stämmer in på påståendena. En person får bara användas en gång (till en ruta), man kan antingen kryssa eller skriva namn på personen. (beskrivning finns i filer)

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Åk 1-3, Elevmaterial, övningar från Skogen i Skolan

Förra onsdagen hade vi utomhusmatte. Min kollega hade hittat ett bra material på lektion. se som vi använde oss av. Lektionen delades upp i fyra uppdrag. Vi delade in klassen i grupper om tre. För att kunna lösa uppgifterna skulle man vara tvungen att samarbeta. Vad är då att samarbeta? Alla får var

Förra onsdagen hade vi utomhusmatte. Min kollega hade hittat ett bra material på lektion. se som vi använde oss av. Lektionen delades upp i fyra uppdrag. Vi delade in klassen i grupper om tre. För att kunna lösa uppgifterna skulle man vara tvungen att samarbeta. Vad är då att samarbeta? Alla får var

Pinterest
Search