Anna Lagercrantz

Anna Lagercrantz

Normala hjärtdimensioner och normal systolisk höger och vänsterkammarfunktion. Inga anomalier. Inga shuntvitier. Fysiologiska/minimala klaffinsuff.