The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Leken - vad vi lär oss

Leken - vad vi lär oss

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

Fru Anderssons möjligheter: Då var det dags att göra det! Nu!

forhallningssatt

forhallningssatt

idag ska jag göra ingenting groda - Sök på Google

I really have no idea what this says, but, I'm thinking it's something along the lines of, "this is what happens when you eat too much".

Uppdragskort-Tema positiva uppdrag

Uppdragskort-Tema positiva uppdrag

dikt till barn - Sök på Google

Dikt till barn (translate from Swedish)

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Tillbaka i Sverige: Dikt från fröknarna

Tillbaka i Sverige: Dikt från fröknarna

Skolproffs lär ut värdegrund - Mia Kempe

Skolproffs lär ut värdegrund - Mia Kempe

Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner. Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det

Jag har tidigare skrivit ett långt inlägg om hur man kan använda bildstöd för att stötta kring struktur och rutiner. Idag blir det ett lite kortare inlägg om ”De sju frågorna” vilka är bra att ha i åtanke när man t.ex. planerar för en aktivitet och ger instruktioner. Som jag skrivit tidigare är det

Utvärderingslappar

Crazy for First Grade: Shapin' It Up!

IMG_0229

Tips på mall vid elevledda utv samtal

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Bildresultat för the big five förmågor

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Bildresultat för the big five förmågor

Pinterest
Search