Nueva cuenta en Instagram con imágenes del blog: @auladeapoyo

Basic facts flowers with lids

Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Läsuppgifter 2

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet

Math Word Problems, Study Ideas, Math Words, Math Addition, Algebra, Maths, Autism, Preschool, Kid Garden

Läsuppgifter i två spalter 2

Läsuppgifter i två spalter 2

Mattepyssel Lätt är 20 kort med enkla matteuppgifter med facit i A5-format.

Mattepyssel Lätt är 20 kort med enkla matteuppgifter med facit i

A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan växling 0-99 Skriftlig huvudräkning

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Tänk på ett tal

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

Vi har beställt fjärilslarver från England och därför förberett lite fjärilsmatte till dagen mattelektion. Uppgifterna finns i två nivåer. Bilderna är tagna från NTA:s lärarhandledning. Läsuppgifte…

Matematik med fjärilar

Vi har beställt fjärilslarver från England och därför förberett lite fjärilsmatte till dagen mattelektion. Uppgifterna finns i två nivåer. Bilderna är tagna från NTA:s lärarhandledning. Läsuppgifte…

Pinterest
Search