Appar och lärverktyg

En samling av länkar till appar och olika lärverktyg bla instruktionsfilmer. #alternativa verktyg #dyslexi
22 Pins42 Followers
Screencast-O-Matic - Free online screen recorder for instant screen capture video sharing.

Screencast-O-Matic - Free online screen recorder for instant screen capture video sharing.screen cast a lesson for students!

Tips på bra språkinlärningsappar.

Tips på bra språkinlärningsappar.

En film om hur man kan arbeta med läsfixarna och genrepedagogik/ Beskrivande text!

En film om hur man kan arbeta med läsfixarna och genrepedagogik/ Beskrivande text!

Skriv och Läs - Att skriva sig till läsning

This post is about a recent feedback that we have received from a School teacher at John Swett Elementary School, Martinez, CA about “Write to Read” app for kids. We were very glad to receive this and wanted to share with you all.

Popplet - Skapa tankekartor

Popplet - Students at South Conway Elementary use the Popplet app on their iPad to identify the Allied and Central Powers of World War I (Social Studies Standard

Inläsningstjänst - Lyssna på läromedel direkt i din telefon eller lärplatta

Inläsningstjänst by Sensotec nv

Timstock - Verktyg för visuell tidsnedräkning

TimeTrack - Visual timer on the App Store

Prizmo - OCR-läsare med talsyntes för elever med läshinder

Prizmo - Scanning, OCR, and Speech app.

Animoto Video Maker - Skapa bildspel på en minut

Animoto Video Maker Turn your camera roll into beautiful, pro-quality videos. Choose your music, photos, and clips and share amazing videos with your family and friends.

Dragon Dictation - Dikteringsapp som skriver det du säger

DragonDictation Dragon Dictation is an easy-to-use voice recognition application powered by Dragon® NaturallySpeaking® that allows you to easily speak and instantly see your text or email messages. FYI, works better the more articulate the speaker is.

ClaroSpeak - Talsyntes med både lässtöd och skrivstöd

ClaroSpeak UK - text to speech reader for iOS

Pixter - Skanna en text med ocr, bearbeta och översätt

Pixter Scanner OCR Document on the App Store

Appen Sono Flex Öite SWE 1.0.4 är en AAK-app som översätter symboler till tydligt tal och tillhandahåller språk till icke-verbala användare som ännu inte har full kontroll över sin läskunnighet.

Appen Sono Flex Öite SWE 1.0.4 är en AAK-app som översätter symboler till tydligt tal och tillhandahåller språk till icke-verbala användare som ännu inte har full kontroll över sin läskunnighet.

Dragon Dictation skriver det du talar! Fungerar på flertalet språk. Även svenska!  #svapplista

time for the beach

Keynote - Presentera mera

Keynote is the most powerful presentation app ever designed for a mobile device. Built from the ground up for iPad, iPhone, and iPod touch, .

Med AudioNote så spelar du in till exempel en lektion och gör korta anteckningar för att sedan kunna lyssna igen och hoppa till det som spelades in när du gjorde anteckningarna. #svapplista

"AudioNote combines the functionality of a notepad and voice recorder to create a powerful tool that will save you time while improving the quality of your notes!

Pinterest
Search