Bra för läsförståelsen!TeachersPayTeachers.com

Guided Reading Games and Activities for Comprehension

Fun comprehension game to use during guided reading or partner reading to get the students thinking about the story and building their comprehension skills.

Word family flip books

Word family flip books, Classroom center ideas, rhyming words, link to a book, onset and rime

Cartooned insects set with bee, wasp, hornet, caterpilllar, grashopper, ladybug, fly, worm, butterfly, dragonfly, ant, spider and bug | Vector | Colourbox on Colourbox

Cartooned insects set with bee, wasp, hornet, caterpilllar, grashopper, ladybug, fly, worm, butterfly, dragonfly, ant, spider and bug | Vector | Colourbox on Colourbox

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

Den här affischen kan du använda som stöd i klassrummet för att visa elever hur de kan tänka när de ska skaffa belägg samtidigt som de läser faktatexter för att styrka påståenden och resonemang som de vill visa och presentera.

scene of kids drawing playing hanging out listening to music - Google Search

scene of kids drawing playing hanging out listening to music - Google Search

Pinterest
Search