Värdegrund

Blank puzzle: I use a similar copy to have clients identify their coping skills. I talk to them about how treatment and coping skills combine to make a complete puzzle. it is not just doing one thing that is going to make a difference. This is a great activity to do as a group, esp for those that think "all they need is the right med." It highlights personal responsibility and overall good self-care.

Blank puzzle: I use a similar copy to have clients identify their coping skills. I talk to them about how treatment and coping skills combine to make a complete puzzle. it is not just doing one thing that is going to make a difference. This is a great activity to do as a group, esp for those that think "all they need is the right med." It highlights personal responsibility and overall good self-care.

WE ALL FIT TOGETHER CLASSBUILDING ACTIVITY - TeachersPayTeachers.com

WE ALL FIT TOGETHER CLASSBUILDING ACTIVITY - TeachersPayTeachers.com

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Utvärderingslappar till eleverna. Plocka 1-2 lappar och utvärdera din dag. Bra komma-igång-träning tänker jag.

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Självbedömning av förmågorna inför utvecklingssamtalen. | Malins PPlugg

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

IMG_20141014_163339 en bra kompis

IMG_20141014_163339 en bra kompis

Bra spel! Lära känna varandra.

Bra spel! Lära känna varandra.

PicCollage (1)

PicCollage (1)

Uppdragskort-Tema positiva uppdrag

Uppdragskort-Tema positiva uppdrag

Pinterest
Sök