Klassrumsregler

Klassrumsregler

8

Vad betyder värdeorden?

PicCollage (1)

PicCollage (1)

Enkelt och tydligt

Enkelt och tydligt

Självbedömning.

Självbedömning.

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

Kompisvecka – Språkutveckling – ASL

trivselregler

trivselregler

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Utvärderings-fröjden/-skräcken/-glädjen

Det här med att utvärdera sin dag, sitt arbete, sig själv, sina handlingar kan vara svårt för en del elever och lätt för andra. Jag tänker att det är ett bra sätt att få syn på sig själv och sina v…

Återigen inspirerad av andra pinnare; detta är dörren in till vårt klassrum.

Återigen inspirerad av andra pinnare; detta är dörren in till vårt klassrum.

Bra spel! Lära känna varandra.

Bra spel! Lära känna varandra.

Pinterest
Sök