Executive functioning task cards to help with planning, attention, organization, task initiation and more!

Executive Functioning Task Cards

Teaching responsibilities-- Executive functioning task cards to help with planning, attention, organization, task initiation and more!

The modal verbs of English are a small class of auxiliary verbs used mostly to express modality (properties such as possibility, obligation, etc.).

How to Use Modal Verbs in English

The modal verbs of English are a small class of auxiliary verbs used mostly to express modality (properties such as possibility, obligation, etc.

Skrivövningar – Språkutveckling – ASL

Skrivövningar – Språkutveckling – ASL

Scema och kalender för att följa dagen i klassrummet

Scema och kalender för att följa dagen i klassrummet

Hjälpkort för algoritmer med subtraktion

Hjälpkort för algoritmer med subtraktion

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? – Pedagog Malmö

Språkstörning – vad innebär det egentligen och vad kan man göra i skolan? – Pedagog Malmö

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon – att…

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Begrepp är en del av The Big Five. Inom svenskämnet innebär det bland annat alla grammatiska uttryck, men det handlar också om att prata om ...

Stationsläsning | Kooperativt Lärande

Stationsläsning | Kooperativt Lärande

Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande

Första veckan i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? | Förstelärare i Svedala

Hur stödjer vi elever med avkodningssvårigheter? | Förstelärare i Svedala

När du som lärare vill bygga en bra stämning i klassen och förbereda eleverna att arbeta genom samarbete kan det vara bra att börja med enkla, snabba övningar och lekar. Dessa gör att eleverna är f…

När du som lärare vill bygga en bra stämning i klassen och förbereda eleverna att arbeta genom samarbete kan det vara bra att börja med enkla, snabba övningar och lekar. Dessa gör att eleverna är f…

Pinterest
Search