Cosy reading area at St Liborius Primary School... image shared by Walker Learning Approach: Personalised Learning (",)

Cosy reading area at St Liborius Primary School. image shared by Walker Learning Approach: Personalised Learning (",)

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Umbrella & fairy lights chandelier at 'Garden Gate Child Development Center' (",)

The Joy of Light - winter celebration at Garden Gate Child Development Center ≈≈

Pinterest
Search