Där marken är mjuk kan man ibland hitta spår efter olika djur om man tittar noga. Lär dig om hur olika djurs spår ser ut i Lilla spårboken.

Där marken är mjuk kan man ibland hitta spår efter olika djur om man tittar noga. Lär dig om hur olika djurs spår ser ut i Lilla spårboken.

Barn som bråkar, skriker och inte gör som de vuxna säger är svåra att hantera. Eftersom upprörda känslor smittar av sig, är risken stor att du själv snart är lika arg som ditt barn. I den här boken tar författarna avstamp i elva vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda sig av när en konflikt seglar upp. Metoden som används utgår från ett nytänkande förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande. Ta reda på vem som egentligen har problemet, j...

Barn som bråkar, skriker och inte gör som de vuxna säger är svåra att hantera. Eftersom upprörda känslor smittar av sig, är risken stor att du själv snart är lika arg som ditt barn. I den här boken tar författarna avstamp i elva vardagliga familjesituationer och visar på praktiska handlingsalternativ att använda sig av när en konflikt seglar upp. Metoden som används utgår från ett nytänkande förhållningssätt som kallas lågaffektivt bemötande. Ta reda på vem som egentligen har problemet, j...

Femma, sexa - det kommer en häxaPraktisk matematik i förskolanFemma, sexa det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara. I bokens första del presenteras huvudområdena i Tal, mätning och form med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags…

Femma, sexa - det kommer en häxaPraktisk matematik i förskolanFemma, sexa det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara. I bokens första del presenteras huvudområdena i Tal, mätning och form med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags…

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassat för förskolan.Boken innehåller 117 enkla och roliga övningar som uppmuntrar samarbete, hjälpsamhet och respekt för varandras känslor och olikheter. Många av övningarna kräver ingen rekvisita. I de fall det behövs utrustning handlar det i huvudsak om sådant som brukar finnas på förskolan. Övningarna i varje kapitel är uppdelade åldersmässigt och varje övning har en tydlig och överskådlig instruktion.Boken är indelad i fyra kapitel…

Leka tillsammans är ett material som är särskilt anpassat för förskolan.Boken innehåller 117 enkla och roliga övningar som uppmuntrar samarbete, hjälpsamhet och respekt för varandras känslor och olikheter. Många av övningarna kräver ingen rekvisita. I de fall det behövs utrustning handlar det i huvudsak om sådant som brukar finnas på förskolan. Övningarna i varje kapitel är uppdelade åldersmässigt och varje övning har en tydlig och överskådlig instruktion.Boken är indelad i fyra kapitel…

Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan de får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler. Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell…

Barn möter i dag förväntningar om att de ska lära sig förstå och använda siffror, räknesätt, begrepp och strategier för problemlösning. Men långt innan de får undervisning i ämnet matematik tar det matematiska lärandet sin början. Grunderna läggs när det lilla barnet undersöker sin omvärld och samspelar med andra om likheter och olikheter, delar och helheter samt begrepp och symboler. Det forskningsmaterial som boken bygger på är ett stort antal episoder hämtade ur aktuell…

Man ser inte gruppen för alla barn - Individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan - Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling - Häftad (9789144105086) | Bokus

Man ser inte gruppen för alla barn - Individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan - Ingrid Pramling Samuelsson, Cecilia Wallerstedt, Niklas Pramling - Häftad (9789144105086) | Bokus

Följ med på en resa genom svenska förskolor och klassrum i sällskap med Leif Strandberg.  I dialog med barn, lärare och pedagoger visar han hur man tillämpar den sociokulturella teorin i praktiken. Möt Vygotskij på ett mer konkret sätt än någonsin tidigare: inbjudande, inspirerande och utvecklande. Efter det fantastiska gensvar som hans första bok mötte har författaren utvecklat fler sätt att praktiskt använda Vygotskijs teori. Han bjuder på lekvärldar, lärande klassrum, inspirerande…

Följ med på en resa genom svenska förskolor och klassrum i sällskap med Leif Strandberg. I dialog med barn, lärare och pedagoger visar han hur man tillämpar den sociokulturella teorin i praktiken. Möt Vygotskij på ett mer konkret sätt än någonsin tidigare: inbjudande, inspirerande och utvecklande. Efter det fantastiska gensvar som hans första bok mötte har författaren utvecklat fler sätt att praktiskt använda Vygotskijs teori. Han bjuder på lekvärldar, lärande klassrum, inspirerande…

Den här boken lär barnen att räkna och läsa på det sätt som de tycker allra bäst om -genom lek! Boken är fylld av roliga lekar som får barnen att inse att matematik och läsning är fantasifulla och kreativa aktiviteter, vilket också väcker deras nyfikenhet och gör dem mer positiva till inlärningen i stort. Riktar sig till barn, föräldrar, pedagoger och andra leksugna. Barnens bästa matte- och läslekar ersätter böckerna Läslekar av Peggy Kaye och Mattelekar av Peggy Kay , som båda är slut...

Den här boken lär barnen att räkna och läsa på det sätt som de tycker allra bäst om -genom lek! Boken är fylld av roliga lekar som får barnen att inse att matematik och läsning är fantasifulla och kreativa aktiviteter, vilket också väcker deras nyfikenhet och gör dem mer positiva till inlärningen i stort. Riktar sig till barn, föräldrar, pedagoger och andra leksugna. Barnens bästa matte- och läslekar ersätter böckerna Läslekar av Peggy Kaye och Mattelekar av Peggy Kay , som båda är slut...

<b>Om barns självkänsla - och vuxnas lederskap</b> <i>"När du skäller på mig, mamma, är det svårt för mig att älska mig själv."</i> Så löd rubriken på ett inlägg som jag skrev på min blogg vid ett tillfälle. I inlägget beskrev jag ett samtal som jag hade haft med min sjuåriga dotter, där jag frågade henne om hon älskade sig själv. Hon svarade att hon oftast gjorde det, men att hon kände sig dum när jag pratade med arg röst till henne och "när...

<b>Om barns självkänsla - och vuxnas lederskap</b> <i>"När du skäller på mig, mamma, är det svårt för mig att älska mig själv."</i> Så löd rubriken på ett inlägg som jag skrev på min blogg vid ett tillfälle. I inlägget beskrev jag ett samtal som jag hade haft med min sjuåriga dotter, där jag frågade henne om hon älskade sig själv. Hon svarade att hon oftast gjorde det, men att hon kände sig dum när jag pratade med arg röst till henne och "när...

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises. Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplan...

Den här boken handlar om de yngsta barnens rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet i förskolan. Författarna söker utmana traditionella föreställningar om de yngsta barnen, så att de som arbetar i förskolan ska få syn på människorna och därigenom möjligheterna som finns. De lyfter betydelsen av "mellanrummen" - de tillfällen som ofta förbises. Boken tar sin utgångspunkt i hur små barn omnämns och ses i ljuset av läroplanstexter och styrdokument, den norska "rammeplan...

Utan att riktigt kunna sätta ord på det, förmedlar barn att de saknar samtal och kommunikation med oss vuxna. Vi talar ofta till barnen, men hur ofta talar vi med dem och lyssnar till vad de har att säga? Om detta handlar boken Att samtala med barn.  Boken Att samtala med barn är en informativ, tänkvärd och lättillgänglig bok som kan vara en "öronöppnare" för föräldrar, förskolepersonal, lärare, mor- och farföräldrar, eller andra som möter barn i sin vardag.  "Om bara en tala...

Utan att riktigt kunna sätta ord på det, förmedlar barn att de saknar samtal och kommunikation med oss vuxna. Vi talar ofta till barnen, men hur ofta talar vi med dem och lyssnar till vad de har att säga? Om detta handlar boken Att samtala med barn. Boken Att samtala med barn är en informativ, tänkvärd och lättillgänglig bok som kan vara en "öronöppnare" för föräldrar, förskolepersonal, lärare, mor- och farföräldrar, eller andra som möter barn i sin vardag. "Om bara en tala...

Pinterest
Search