15 Apps for the One iPad Classroom

15 Apps for the One iPad Classroom

30 Kids, One iPad? No sweat! 15 Apps for the One iPad Classroom - fantastic resource for teachers starting out with an iPad in the classroom.

Appar som utvecklar barns modersmål | Språkträning

Appar som utvecklar barns modersmål | Språkträning

Svenska språkappar för barn | Språkträning

Svenska språkappar för barn | Språkträning

91 appar utifrån förskolans mål. Finns också om tal och språk.

91 appar utifrån förskolans mål. Finns också om tal och språk.

Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Förskolans läroplan (Lpfö 98) skriver tydligt om hur viktigt det är att använda modern teknik me...

Barn på förskolan är födda in i den digitala världen. För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Förskolans läroplan (Lpfö 98) skriver tydligt om hur viktigt det är att använda modern teknik me...

Om jag bara fick välja 20 appar till förskolan

Om jag bara fick välja 20 appar till förskolan

Den coolaste appen att träna sig på att forma bokstäver i!

LetterSchool for iPhone & iPad - an app teaching letters and numbers (shapes of letters and numbers, sounds, tracing, writing).

I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans.  I Widgit Go har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår.  HELA symbolbasen Widgitsymboler med 12000 symboler på svenska ingår.  Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.

I Widgit Go SE kan man skapa upplägg att använda för kommunikation, språkutveckling och stimulans. I Widgit Go har man också möjlighet att skriva enkla dokument med symboler och text från symboltavlor. 10 exempel på upplägg ingår. HELA symbolbasen Widgitsymboler med 12000 symboler på svenska ingår. Upplägg kan både skapas och användas utan tillgång till Internet.

Pic Collage är en enkel app gjord för att skapa collage för de bilder du tagit. Men eftersom det finns möjlighet att lägga til text så är denna app perfekt till pedagogisk dokumentation. Du väljer själv hur stora bilderna ska vara, hur de ska vara placerade och var texten skall ligga. En enkel app som jag rekommenderar varmt!

Pic Collage - It’s the best way to create collages of your photos. Get creative with freeform collages, cutouts, filters, stickers and text. Or let PicCollage instantly arrange your photos into frames. Your friends will be amazed with what you can create!

Pinterest
Search