The best way(s) to retain memories. - "I see and I forget. I hear and I remember. I do and I understand."

Active Learning - PLE - Personal Learning Environment - The best answer to the question, and quot;What is the most effective method of teaching?

Ett schema på pedagogisk dokumentation, en cirkulär process

Ett schema på pedagogisk dokumentation, en cirkulär process

konsten att lära

konsten att lära

Rubriken inleder med hur man kan tolka värdeorden. Värdeorden är de fetstilade orden i läroplanen som uttrycker på vilken nivå ett kunskapskrav nåtts, t ex enkelt, utvecklat, välutvecklat och …

Vad betyder värdeorden?

Eleverna behöver kunna och förstå dessa ord!

VIA_ChristinaLofving_CC_BY_NC_SA

Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham

IUP med omdömen

IUP med omdömen

Ordförrådet utgör grunden i språkförståelsen

Ordförrådet utgör grunden i språkförståelsen

Blooms trappa

Blooms trappa

Aktuell forskning om bedömning | Lärande & bedömning

Aktuell forskning om bedömning | Lärande & bedömning

Pinterest
Search