I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

ADHD - Schema för struktur i vardagen

ADHD - Schema för struktur i vardagen

ADHD - Tips för lärare

ADHD - Tips för lärare

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

ADHD - Verktyg för klassrummet

ADHD - Verktyg för klassrummet

ADHD - Tips för tonåringar

ADHD - Tips för tonåringar

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1 – skolfröken fräken

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1 – skolfröken fräken

5 tips för inkluderande och tillgänglig undervisning! -

5 tips för inkluderande och tillgänglig undervisning! -

Pinterest
Search