momsanddads:  “Let’s change the ending.” Source: http://www.gozen.com/try-these-13-phrases-to-calm-your-anxious-child/

Try these 13 Phrases to Calm Your Upset Child Lemon Lime Adventures

Indispensable Kid Rules Every Parent Should Follow Positive arguing with kids.

Alternatives to Negative Parenting Language

21150193_10155708823656457_5874811993233405473_n.jpg (380×960)

I Will Improve. I haven't had the biggest issue with this but it is very important to make sure that your self esteem and self love are strong so you don't have to ration through a storm of stress

Något liknande för SI?

Något liknande för SI?

forhallningssatt

forhallningssatt

Start och igångsätting  av lektioner (1)

Att starta en lektion på effektivt sätt

Start och igångsätting av lektioner (1)

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

Ta hjälp av ”De sju frågorna” med bildstöd för ökad studiero : Pedagog Malmö

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

I USA har man ofta uppmuntrande posters på väggarna i skolan. Jag har nu gjort ett antal själv som jag tänker sätta upp i klassrummet. Om du...

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

Boken består av 35 sagor och sägner som förmedlar empati för den svage, vikten av vänskap och riskerna med egoism. Till varje saga finns frågeställningar som stöd för samtalet i gruppen. De utvalda sagorna passar barn i åldrarna 6–10 år och är lätta att lära sig utantill.

vimpel, vimplar, klassrummet, pyssel, elevpyssel, social kompetens, gratis lektioner, lektion, lektionsmaterial, skola, fritids, pyssel, skolpyssel

Fyll i och klipp ut din egen vimpel

Vems kompis? av Stina Wirsén finns nu som flanosaga! En saga för de mindre barnen, den handlar om vänskap och konkurrens som är lätt att känna igen sig i.

Vems kompis? av Stina Wirsén finns nu som flanosaga! En saga för de mindre barnen, den handlar om vänskap och konkurrens som är lätt att känna igen sig i.

samtala, diskutera och resonera

samtala, diskutera och resonera

Veckans förmåga

Veckans förmåga

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den ...

Lotta on

Twitter / lottahelsing: @emelieohrn Vi har gjort den ...

IMG_0229

Hela samtalsmallen vid elevledda utvecklingssamtal åk 1

Tips på mall vid elevledda utv samtal

Pinterest
Search