Motricidad fina: Actividades para practicar trazos y desarrollar destrezas motoras finas.

Motricidad fina: Actividades de trazos gratis

Motricidad fina: Actividades para practicar trazos y desarrollar destrezas motoras finas.

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

I klassrummet har vi våra pennor uppsatta på tavlan som påminner oss om små men ack så viktiga saker när vi skriver. Om du skriver något hemma så kan du titta här och få hjä…

www.oppetklassrum.se wp-content uploads 2017 09 monster1.png

www.oppetklassrum.se wp-content uploads 2017 09 monster1.png

www.oppetklassrum.se wp-content uploads 2017 09 monster1.png

www.oppetklassrum.se wp-content uploads 2017 09 monster1.png

Faktatext – cirkelmodellen | Språkutveckling – ASL

Faktatext – cirkelmodellen | Språkutveckling – ASL

Långsam inlärning – bokstäverna – Språkutveckling – ASL

Långsam inlärning – bokstäverna – Språkutveckling – ASL

gestalta exempel

Gestaltning – Poster by Annika Sjödahl

Träna läsflyt — LukiMat

Träna läsflyt — LukiMat

Utveckla meningen - Körling undervisar 2009

Utveckla meningen - Körling undervisar 2009

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

img_3735-1

img_3735-1

Bygga ord. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Utifrån våra barns intresse kring bokstäver så har jag skapat ett material där barnen på ett roligt sätt stimulerar sin språkutveckling och uppmuntrar barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Med detta material får barnen ljuda och bygga ord med hjälp utav bokstavs lock som kommer från mjölk paket.

Bygga ord. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Utifrån våra barns intresse kring bokstäver så har jag skapat ett material där barnen på ett roligt sätt stimulerar sin språkutveckling och uppmuntrar barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Med detta material får barnen ljuda och bygga ord med hjälp utav bokstavs lock som kommer från mjölk paket.

Pinterest
Search