Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

Jag heter Amina och är utbildad fritidsedagog. Jag arbetat på skola, fritidshem och förskola. Har insett att många verksamheter vill ta in mer och mer Montessori pedagogik i sin verksamhet. När förskolan jag arbetade på också ville det så insåg jag hur dyrt material ofta är och började leta runt på nätet. Här är resultatet: en blogg med allt gratis Montessorimaterial som jag har hittat och hittar på nätet.

Giraffens bokstäver .pdf – OneDrive

Giraffens bokstäver .pdf – OneDrive

Skrivövningar – Språkutveckling – ASL

Skrivövningar – Språkutveckling – ASL

...om svenska som andraspråk, språkinriktad undervisning och om andra skolämnen.

...om svenska som andraspråk, språkinriktad undervisning och om andra skolämnen.

Läs- och skrivundervisning : åk 1

Läs- och skrivundervisning : Att skriva sig till läsning via datorn

Läs- och skrivundervisning : åk 1

Läs- och skrivundervisning : Att skriva sig till läsning via datorn

Stationsläsning | Kooperativt Lärande

Stationsläsning | Kooperativt Lärande

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket

LEKTION om Begreppen, orden, ordförrådet: Att introducera boken, lektionen, ämnet, skolspråket

Los Läs- och skrivundervisning : Lektionstips i SO: Min egen tidslinje

Los Läs- och skrivundervisning : Lektionstips i SO: Min egen tidslinje

stodmaterial-dyslexi

stodmaterial-dyslexi

Läsprov åk 2-3 | Kjell Staffans

Läsprov åk 2-3 | Kjell Staffans

Läsförståelsestrategier i praktiken: Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse

Läsförståelsestrategier i praktiken: Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse

Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att ...

Nu är temat om världsreligionerna avslutat. I veckan visade jag eleverna den matris jag gjort där de själva skulle skatta hur de tycker att ...

Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort Barn och ord i centrum Här är länkar där följande ämnen beskrivs: Bokstavsarbete Läsläx...

Livet i Bokstavslandets ord- och bildkort Barn och ord i centrum Här är länkar där följande ämnen beskrivs: Bokstavsarbete Läsläx...

Pinterest
Search