Läsuppgifter 2

Läsuppgifter i matematik (talområdet 0-100)

Läsuppgifter 2

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet

Töm brickan - ett enkelt additionsspel med 5 spelbrickor i A5-format

Töm brickan - ett enkelt additionsspel med 5 spelbrickor i

Making a 10 to Add step by step instructions on how to teach it in fun ways and lots of awesome ideas and resources to do it with!

Making a 10 to Add

Making a 10 to Add is a great math strategy to help students mentally add bigger numbers. It& a skill I picked up somewhere along the way i.

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

A.. Subtraktion utan tiotalsövergång jämna tiotal Skriftlig huvudräkning

s1.png 945 × 1 371 pixlar

s1.png 945 × 1 371 pixlar

s1.png 945 × 1 371 pixlar

s1.png 945 × 1 371 pixlar

Ways to make 10

Hands-On Math Craft

Number Sense Craftivity - Students trace their hands, cut out & glue down onto paper, except for the fingers! Kids will love this because they will be using their paper fingers to count.

problemlösning

Problemlösning

Math Stations, Matte, Problem Solving, Counting, Notes, Templates, Role Models, Template, Math Journals

Språkutvecklande arbete i matematik | annaochsandrasklassrum

Språkutvecklande arbete i matematik

Språkutvecklande arbete i matematik | annaochsandrasklassrum

Vem är tjuven.pdf - OneDrive

Vem är tjuven.pdf - OneDrive

Schemabilder.pdf – OneDrive

Schemabilder.pdf – OneDrive

Matematik | Ullis skolsida

Matematik | Ullis skolsida

Begrepp – kort och lång

Begrepp – kort och lång

Har börjat att fundera och planera lite för hösten. Tittat tillbaka på förra läsåret och den utvärdering jag gjorde då. Vi jobbade mycket med positionssystemet både med stora tal och decimaltal sam…

Har börjat att fundera och planera lite för hösten. Tittat tillbaka på förra läsåret och den utvärdering jag gjorde då. Vi jobbade mycket med positionssystemet både med stora tal och decimaltal sam…

Pinterest
Search