Lock & Key Addition Puzzles for Kids - fun hands-on STEM math idea! via @karyntripp

Lock & Key Addition Puzzles for Kids

Lock & Key Addition Puzzles for Kids - fun hands-on STEM math idea! via @karyntripp

image

image

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Lärandegrop

Lärandegrop

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

These FREE Cootie Catchers are fun math games great for practicing addition, subtraction and doubling to ten plus number recognition! This free printable math activity is perfect for Preschool, PreK, Kindergarten, 1st grade, 2nd grade.

These FREE Cootie Catchers are fun math games great for practicing addition, subtraction and doubling to ten plus number recognition! This free printable math activity is perfect for Preschool, PreK, Kindergarten, 1st grade, 2nd grade.

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

Träff 5 - cirkelmodellen i praktiken - Pauli språkgrupp

My students love playing math games especially the skip counting game Buzz, which is always a hit! Whether you’re looking for skip counting activities to engage your students or games for your year 1 students, I’m sharing some of my favorite skip counting ideas.

How To Teach Skip Counting

My students love playing math games especially the skip counting game Buzz, which is always a hit! Whether you’re looking for skip counting activities to engage your students or games for your year 1 students, I’m sharing some of my favorite skip counting ideas.

Pinterest
Sök