Lock & Key Addition Puzzles for Kids - fun hands-on STEM math idea! via @karyntripp

Lock & Key Addition Puzzles for Kids

Lock & Key Addition Puzzles for Kids Check out all the 28 Days of STEAM Projects for Kids for fun science, technology, engineering, art, and math activities!

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2.   Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Hur fortsätter man skrivandet på dator i åk 2 och 3? Vilken plats har handskrivning i det fortsatta skrivandet? För Anette Liuzzi och Jenny Olsson Mohammad-Ali blev genrepedagogiken ett verktyg för elevernas fortsatta skrivutveckling i åk 2. Under ett ASL-inspirationscafé berättade Anette Liuzzi

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Att sammanfatta läsningen kronologiskt, en informationskarta.

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

Matte med hela kroppen Rörelselekar för matematik­undervisningen i årskurs 1 till 4

My students love playing math games especially the skip counting game Buzz, which is always a hit! Whether you’re looking for skip counting activities to engage your students or games for your year 1 students, I’m sharing some of my favorite skip counting ideas.

How To Teach Skip Counting

Skip counting activities help kids with fluency in calculation and is the basis for multiplication. I’m sharing some of my favorite skip counting ideas.

Pinterest
Search