easy tips/games for fractions  Mr. Gardner came up with a general rule to generate such fractions.  In fact, there are eight interesting(*) fractions of this type below 100:  16 / 64 = 1 / 4  19 / 95 = 1 / 5  26 / 65 = 2 / 5  49 / 98 = 4 / 8  64 / 16 = 4 / 1  65 / 26 = 5 / 2  95 / 19 = 5 / 1  98 / 49 = 8 / 4

easy tips/games for fractions Mr. Gardner came up with a general rule to generate such fractions. In fact, there are eight interesting(*) fractions of this type below 16 / 64 = 1 / 4 19 / 95 = 1 / 5 26 / 65 = 2 / 5 49 / 98 = 4 / 8 64 / 16 = 4 / 1 65

Math can be a hard and a boring subject for most kids. But you can make it easier for them using some clever tricks that would help them master different aspect of basic mathematics easily, and they can even have fun doing it. Take a look at these easy tricks that would help your kid be so much better at math.

10 Clever Tricks To Help Your Kids Learn Math Easily

Math can be a hard and a boring subject for most kids. But you can make it easier for them using some clever tricks that would help them master different aspect of basic mathematics easily, and they can even have fun doing it. Take a look at these easy tricks that would help your kid be so much better at math.

Geometriska figurer – ett arbetsmaterial | Emma

Geometriska figurer – ett arbetsmaterial | Emma

Tänk på ett tal

Samband och förändring – Tänk på ett tal!

Läsuppgifter två spalter

Läsuppgifter med bland annat bråkräkning

Vad säger Lgr 11 om skriftliga räknemetoder… Centralt innehåll Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga met…

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet 0-100

Skriftliga räknemetoder – Addition utan tiotalsövergång i talområdet

Pinterest
Search