Allemansrätten Code of Conduct

Allemansrätten Code of Conduct

Språk

Språk

Lärorikt

Lärorikt

Svenska

Svenska

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Att lösa problem är inte helt självklart, det är väl därför det heter problemlösning :) Men för att vi ska lyckas så bra som möjligt har vi två olika modeller i klassrummet som hjälper oss. Fundera…

Fyra i rad med multiplikation.png

Fyra i rad med multiplikation.

MA Talens grannar. Talradsstencil

Talraden

MA Talens grannar. Talradsstencil

Stora Plus strategi 1-3

Stora Plus strategi

MA Addition i små steg. Öka med 1 steg 1

MA Addition i små steg.

Talföljder 1 och 2

Talföljder 1 och 2

asl_genre_mall_matris

asl_genre_mall_matris

MA Dubbelt 0-20

MA Dubbelt 0-20

Jämna tiotal subtraktion

Jämna tiotal subtraktion

Öppen utsaga

Öppna utsagor i talområdet 0-10 (addition)

Öppna utsagor i talområdet (addition)

o%cc%88ppna-utsagor-med-ja%cc%88mna-tiotal-subtraktion-mf

Tema jämna tiotal

o%cc%88ppna-utsagor-med-ja%cc%88mna-tiotal-subtraktion-mf

Pinterest
Search