I’m on a mission to turn our small, dark basement into an inviting kid-friendly playroom. Oh, how I wish I had a before picture of this basement when we first moved into the house. It had an unfinished concrete floor, no doors leading into the cavernous storage rooms, and a collapsing shelving unit in the…

DIY Storage Bench with IKEA Shelf

The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it. - Den grekiska filosofen är ansedd som den första coachen i historien. Han använde bland annat kraftfulla frågor i sina samtal med sina studenter - här är en översikt över de så kallade Sokratiska Frågorna.

"The most powerful tool in coaching is the question - the Greek philosopher Socrates is regarded by some to have been the first coach. Among other things, he used deversified questions in his talks with his students. Here is how he did it.

Story Cubes - berättelsekuber - Börja med "det var en gång" slå tärningen och fortsätt din berättelse.

Story Cubes - great for getting creative in the classroom

Udda och jämna.png

Antalsuppfattning och siffror på väggen

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Läsbingo – det här sätter fart på högen med biblioteksböcker! Den har redan minskat rejält

Pinterest
Search