Pinterest
Här kommer en enkel liten affisch som ni kan ha på väggen i klassrummet för att…

Basic Human Rights That We Take For Granted, In 1 Infographic

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola. Då arbetar samtliga klasser med vår värdegrund, vår likabehandlingsplan m.m. I min etta har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma...

Mini Craft, Montessori, Preschool, Children, Creative, Pictures

Mini Craft, Manual, Children, Creative, Pictures

Mini Craft, Manet, Creative

Mini Craft, Manet, Children, Creative, Pictures

Mini Craft, Children, Creative, Pictures

Sång om Babbas saker

Sång om Babbas saker

Children, Preschool, Beautiful, School


More ideas