More ideas from Jenny
Att vända en verksamhet

Att vända en verksamhet

Vid årsskiftet avslutas försöket med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg i Göteborg. Bättre upplevd hälsa hos personalen och fler aktiviteter ...

Vid årsskiftet avslutas försöket med sex timmars arbetsdag inom kommunal äldreomsorg i Göteborg. Bättre upplevd hälsa hos personalen och fler aktiviteter ...

Efter lyckade försök med att ha utökad grundbemanning i Skara kommuns äldreomsorg ska det nu anställas fler i hemvården och äldreomsorgens dagliga verksamhet.

Mer personal i äldreomsorgen