Maria Blomberg

Maria Blomberg

Maria Blomberg
More ideas from Maria
Teamwork relay races

Beach Ball Carry: Children partner and play a relay race “carrying” a ball across the yard and back using anything BUT their hands.

Pull out those empty tin cans and create something that gets kids moving like these elephant feet. If you have several cans stored up, get multiple kids on their feet and have elephant races across the room!

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi försöker fånga upp barnens intressen och utifrån dessa skapa miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga.

Vi erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande. Vi arbetar projektinriktat vilket innebär att vi försöker fånga upp barnens intressen och utifrån dessa skapa miljöer och situationer som är roliga och lärande för barnen. Vårt mål är att barnen ska få uppleva, upptäcka och utforska matematik, naturvetenskap, teknik, språk, kommunikation samt utveckla sin sociala förmåga.

Floral inspired art projects not only provide super opportunities to use art materials, but we all enjoy how beautiful flowers make us feel!

Floral inspired art projects not only provide super opportunities to use art materials, but we all enjoy how beautiful flowers make us feel! Put mixing trays with blues, yellows and greens?